TƏDRIS PROQRAMLARI


TƏDRIS PROQRAMLARI

Bakalavr təhsil pilləsi üçün «Cinayət prosesi» fənnindən (azərb.dilində) - «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008.- 73 vər. Dos.Abbasova Firuzə Məmməd qızı, Baş müəl. Atakişi Abbas Musa oğlu
Bakalavr təhsil pilləsi üçün «Məhkəmə nitq və mübahisələr» fənnindən (azərb.dilində) - «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008.- 16 vər.Dos. Rəhimov Elmar Eldar oğlu
Bakalavr təhsil pilləsi üçün «Культура судебной речи и споров» fənnindən (rus dilində) - «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008.- 20 vər.Dos. Rəhimov Elmar Eldar oğlu
Əyani şöbə üzrə bakalavr təhsil pilləsi üçün «Hüquq mühafizə orqanları» fənni üzrə - «Qanun» nəşriyyatı. Bakı, 2008 - 80 səh. Dos. Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu
Qiyabi şöbə üzrə bakalavr təhsil pilləsi üçün «Hüquq mühafizə orqanları» fənni üzrə - «Qanun» nəşriyyatı. Bakı, 2008 - 38 səh. Dos. Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu
Magistratura təhsil pilləsi üçün «Cinayət prosesində ittiham funksiyasının problemləri» (azərb. və rus dilində) - «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008. - 16 vər. Dos.əv.Xəlilov Cabir Zahid oğlu
Bakalav təhsil pilləsi üçün «Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesi» (rus dilində) - «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008. - 2,0 ç.v. Dos.əv. Qasımova Mədinə Ağasəlim qızı
Bakalavr təhsil pilləsi üçün «Məhkəmə nitq və mübahisələr» fənnindən (azərb.dilində) - «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008.- 16 vər. H.e.n. Hüseynova Könül Elman qızı
Bakalavr təhsil pilləsi üçün «Məhkəmə nitq və mübahisələr mədəniyyəti» fənnindən (rus dilində) - «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008.- 1.25 ç.v H.e.n. Hüseynova Könül Elman qızı
Bakalavr təhsil pilləsi üçün «Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesi» (rus dilində) «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008.- 2.0 ç.v. H.e.n. Hüseynova Könül Elman qızı
Bakalavr təhsil pilləsi üçün «Məhkəmə nitq və mübahisələr» fənnindən (azərb.dilində) - «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008.- 16 vər. Baş müəl. Rüstəmov Rauf Hüseyn oğlu
Bakalavr təhsil pilləsi üçün «Культура судебной речи и споров» fənnindən (rus dilində) -«Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008.- 20 vər. Baş müəl. Rüstəmov Rauf Hüseyn oğlu
Əyani şöbə üzrə bakalavr təhsil pilləsi üçün «Hüquq mühafizə orqanları» fənni üzrə - «Qanun» nəşriyyatı. Bakı, 2008 – 80 səh. Baş müəl. Rüstəmov Rauf Hüseyn oğlu
Qiyabi şöbə üzrə bakalavr təhsil pilləsi üçün «Hüquq mühafizə orqanları» fənni üzrə - «Qanun» nəşriyyatı. Bakı, 2008 - 38 səh. Baş müəl. Rüstəmov Rauf Hüseyn oğlu
Əyani şöbə üzrə bakalavr təhsil pilləsi üçün «Hüquq mühafizə orqanları» fənni üzrə - «Qanun» nəşriyyatı. Bakı, 2008 – 80 səh. H.e.n.Qasımov Ərəstun Əliyar o.
Qiyabi şöbə üzrə bakalavr təhsil pilləsi üçün «Hüquq mühafizə orqanları» fənni üzrə - «Qanun» nəşriyyatı. Bakı, 2008 - 38 səh. H.e.n.Qasımov Ərəstun Əliyar o.