Tədris vəsaitləri

Tədris vəsaitləri

Dos.əv. Qasımova Mədinə Ağasəlim qızı - «Принципы уголовного процесса Азербайджанской Республики» - «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, «Adiloğlı», 2008. - 174 s.

H.e.n. Hüseynova Könül Elman qızı - «İbtidai istintaqda sübutların mümkünlüyü»