Tədris vəsaitləri

Tədris vəsaitləri

Rəisə S.Dünyamalıyeva - Ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı mülki işlərin məhkəmədə baxılması dərs vəsaiti (1996)
İbrahim Ə.Vəliyev - İ.B.Hovitskinin “Roma hüququ” dərsliyinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi, Bakı 2006
İbrahim Ə.Vəliyev - Основные формы золога в историеском развитии и проблемы золога недвижимости в современных условиях “Издатество” hüquq ədəbiyyatı, Bakı-1998
Rüfət Akif oğlu Göyüşov - Mülki hüquq ( ümumi hissə). ( birgə müəlifliklə) Bakı 2006
Rüfət Akif oğlu Göyüşov - Mülki prosesual hüquq (Ali məktəblər üşün dərs vəsaiti). (birgə müəlifliklə) Bakı, 2009