TƏDRİS PROQRAMI

TƏDRİS PROQRAMI

Bakalavr təhsil pilləsi:
1. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi – Bakı, 2007
2. Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi - Bakı, 2007
3. Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi - Bakı, 2007
4. Siyasi və hüquqi təlimlər tarixi - Bakı, 2007
5. Azərbaycanın siyasi və hüquqi təlimlər tarixi - Bakı, 2007

Magistratura təhsil pilləsi:
1. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsinin problemləri – Bakı, 2008
2. Müasir hüquq tarixi - Bakı, 2008
3. Müqayisəli hüquqşünaslıq - Bakı, 2008
4. Müsəlman hüququnun əsasları - Bakı, 2008
5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq - Bakı, 2004
6. Hüquq pozuntusu və hüquqi məsuliyyət – Bakı, 2004
7. Siyasi və hüquqi təlimlər tarixinin problemləri - Bakı, 2008
8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət və hüququ – Bakı, 2004
9. Hakimiyyətlər bölgüsü – Bakı, 2004
10. Azərbaycan Respublikasının konstitusion inkişafı - Bakı, 2004
11. Hüquq realizəsinin problemləri - Bakı, 2004