TƏDRİS PROQRAMLARI

Bakalavr pilləsi:

Kriminalistika kursu üzrə proqram a/b, r/b;
Cinayət-axtarış hüqunun əsasları kursu üzrə proqram a/b, r/b;
Məhkəmə ekspertizası kursu üzrə proqram a/b, r/b;
Məhkəmə mühasibatı kursu üzrə proqram a/b, r/b;
Məhkəmə psixiatriyası kursu üzrə proqram a/b, r/b;
Məhkəmə təbabəti kursu üzrə proqram a/b, r/b;
Gömrük ekspertizası və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti kursu üzrə proqram a/b, r/b;

Magistratura pilləsi:

Hüquq elminin müasir problemləri kursu üzrə proqram a/b, r/b;
Hüquq elminin tarixi və metodologiyası kursu üzrə proqram a/b, r/b;
Məhkəmə ekspertizasının aktual məsələləri kursu üzrə proqram a/b, r/b;
Kriminalistikanın metodologiyasının problemləri və cinayətlərin istintaqında müasir elmi-texniki vasitələrin və metodların tətbiqi kursu üzrə proqram a/b, r/b;
İqtisadi sahədə cinayətlərin istintaqında və aşkar edilməsində məhkəmə mühasibatı və təftişdən istifadə problemləri kursu üzrə proqram a/b, r/b;
Ayrı-ayrı növ cinayətlərin istintaqının taktiki və metodiki problemləri kursu üzrə proqram a/b, r/b;
Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin problem məsələləri kursu üzrə proqram a/b, r/b;