TƏDRİS VƏSAİTLƏRİ

TƏDRİS VƏSAİTLƏRİ

Bakalavr təhsil pilləsində tədris olunan fənlər üzrə latın qrafikası ilə nəşr olunmuş aşağıdakı dərslik və dərs vəsaitləri vardır:

1. Qasımov A.M. Əmək hüququ: Dərslik. Bakı: Adiloğlu, 2007

2. Mirzəyeva A.Q. Maliyyə hüququ: Dərslik. Bakı: Adiloğlu, 2008

3. Axundzadə L.T., Əsədov A.Ə. Aqrar hüququ: Dərslik. Bakı: Qanun, 2005

4. Əsədov A.Ə., Axundzadə L.T., Quliyeva Z.N.Ekologiyahüququ: Dərslik. Bakı: Adiloğlu, 2007.

5. Əliyev M.N. Sosial təminat hüququ Bakı: Adiloğlu, 2007.

6. H.e.d. Mövsüm Mövsümov tərəfindənyazılan «Mülki prosessual hüquq» fənni üzrə dərslik isə yekunlaşmaq üzrədir.

  1. 7. Əliyev M. N. İnsanın yaşamaq hüququ və onun sosial müdafiə sahəsində taminatları. Bakı: Təknur, 2009, 200 s.

8. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin Kommentariyası/Prof. A.M.Qasımovun məsul rredaktorluğu ilə. Bakı: Qanun, 2009, 879 s.

Magistratura təhsil pilləsində tədris olunan 2 ixtisas kursu üzrə qriflə nəşr olunmuş dərsliklər vardır:

1. ƏliyevM.N. Pensiyahüquqununproblemləri: Dərslik. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2005

2. Mirzəyeva A.Q. AzərbaycanRespublikasının Vergi hüququ: Dərslik. Bakı: Adiloğlu, 2007

3. DəmirçiyevaM.D.Mülkiməhkəmə icraatı. Ayrı-ayrı kateqoriyayamüliişlərə baxılmasınınprosessualxüsusiyyətləri. Bakı: Qanun, 2008