Təhsil

TƏHSİL

 

Tədris prosesi mövcud əsasnamə təlimatlara, habelə Universitet  rəhbərliyinin əmr sərəncamlarına uyğun olaraq təşkil edilir aparılır.

    Hüquq fakültəsinin bakalavr təhsil pilləsində 7 fənn (bunlardan 5-i  imtahanla, 2-si isə  məqbulla yekunlaşır).

1. Əmək hüququ- imtahan

2. Mülki prosessual hüquq- imtahan

3. Ekologiya hüququ- imtahan

4. Torpaq hüququ.- məqbul

5. Sosial təminat hüququ- imtahan

6. Maliyyə hüququ- imtahan

7. Aqrar hüququ( bakalavr təhsil pilləsində deyil, ancaq qiyabi şöbənin 2-ci ali təhsilində tədris olunur) - məqbul

             Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin «Beynəlxalq hüquq» ixtisasında isə aşağıdakı 3 fənnin tədrisini aparır.

1. Müqayisəli mülki prosessual hüquq- imtahan

2. Müqayisəli əmək hüququ- məqbul

3. Maliyyə hüququ və vergiqoyma- məqbul

 

130005 «Mülki və təsərrüfat  hüququ» ixtisaslaşması üzrə magistratura təhsil pilləsində aşağıdakı ixtisas kursları tədris olunur.             

1.  Ayrı-ayrı kateqoriya mülki işlərə baxılmasının prosessual xüsusiyyətləri- imtahan

2.  Əmək mübahisələri onların həlli qaydası - imtahan

3.  Pensiya hüququnun problemləri - imtahan

4.  Subyektiv hüquqların  məhkəmədə müdafiəsi - məqbul

5.  Vergi hüququ - imtahan

6.  Gömrük hüququ - məqbul        

7. Aqrar hüququ - məqbul

Onlardan dördü imtahanla, üçü isə məqbulla yekunlaşır.