TƏHSİL

Təhsilin bakalavrmagistr dərəcəsi üzrə aşağıdakı fənnlər tədris olunur.

 

Tədris olunan fənnlər:

a) Bakalavr təhsi lpilləsi üzrə;

Konstitusiya Hüququ

İnzibati Hüquq

Azərbaycanın Konstitusiya Hüququ

Müqayisəli İnzibati Hüquq

Bələdiyyə Hüququ

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hüququn əsasları

b) Magistr təhsil pillsəsi üzrə;

İnsan Hüquqları

Konstitusiya Nəzarəti

İnsan Hüquqlarının Problemləri

Müqayisəli Konstitusiya Hüququ

Müqayisəli İnzibati Hüquq

Seçki Sistemi

Parlament Hüququ

İnzibati Məsuliyyət

Bələdiyyə Hüququ

Dövlət Qulluğu

Hüquq Kliniki Təhsil.