TƏHSİL

Tədris olunan əsas fənlər:

Bakalavr pilləsi:

Kriminalistika
Cinayət-axtarış hüqunun əsasları;
Məhkəmə ekspertizası;
Məhkəmə mühasibatı;
Məhkəmə psixiatriyası;
Məhkəmə təbabəti;
Gömrük ekspertizası və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti.

Magistratura pilləsi:

Hüquq elminin müasir problemləri;
Hüquq elminin tarixi və metodologiyası;
Məhkəmə ekspertizasının aktual məsələləri;
Kriminalistikanın metodologiyasının problemləri və cinayətlərin istintaqında müasir elmi-texniki vasitələrin və metodların tətbiqi;
İqtisadi sahədə cinayətlərin istintaqında və aşkar edilməsində məhkəmə mühasibatı və təftişdən istifadə problemləri;
Ayrı-ayrı növ cinayətlərin istintaqının taktiki və metodiki problemləri;
Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin problem məsələləri.