Tuqay Əliyev

Tuqay Əliyev


Müəllim, hüquq fakültəsi, dövlət və hüquq nəzəriyyəsi
və tarixi kafedrası
İş telefonu: +(994) 12 4390484

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
2000,“Azərbaycan Respublikasının hüquq sistiminin formalaşması” mövzusunda namizədlik dissertasiyasının müdafiəsi
1994 hüquq fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1994-2002, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
2002 müəllim, hüquq fakültəsi, dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrası
Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi fənni
5 məqalə