Xanımana Rüstəm qızı Qafarova


Hüquq fakültəsi Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasında Böyük laborant

İş telefonu: +99412 5390515

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


  • 1984-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub;
  • 2001-ci ildə Xırdalan qəsəbə 2 nömrəli orta məktəbini bitirib;
  • 2001-2005-ci illərdə Qərb Universitetinin beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsində təhsil alıb;
  • 2005-2007-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsini bitirib;
  • Hüquq fakültəsi Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasında Böyük laborantdır;
  • Evlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

2001-ci ildə Qərb Universitetinin beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsinə daxil olmuş və 2005-ci ildə bakalavr təhsil pilləsini, 2007-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin magistratura təhsil pilləsini fərlqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2008-ci ildən “Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ” kafedrasında böyük laborant vəzifəsində çalışır. 2015-ci ildən həmin kafedranın dissertantıdır.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.Beynəlxalq hüquqi tənzimetmə predmeti kimi vərəsəlik münasibətlərinin anlayışı və məzmunu/ Nəqliyyat hüququ jurnalı,2017,  №2, səh.102-106

2. Vəsiyyətnamənin formasına dair 1961-ci il Vyana Konvensiyasının xüsusiyyətləri/ Heydər

Əliyevin Azərbaycan Respublikasının hüquq elminin və təhsilinin inkişafında rolu adlı Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı 5 may 2015,  I cild, səh. 208-211

3.Vərəsəlik münasibətlərinin kolliziya hüquqi tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri / Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları adlı Beynəlxalq-elmi praktiki konfransın materialları, Bakı 1-2 iyun 2017, I cild