Əyyubova Bəsti Zülfüqar qızı


BDU Hüquq fakültəsinin

Mülki Hüquq Kafedrasının baş laborantı

İş telefonu: +99412 539-02-98

E-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 03.10.1949-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub
  • 1968-ci ildə Bakı şəhəri 172 saylı orta məktəbini bitirib;
  • 1974-cü ildə V.İ.Lenin adına Dövlət Pedaqoji institutunun İbtidai metodika fakültəsini bitirib
  • 2000-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib
  • Evlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 1974-cü ildə V.İ.Lenin adına Dövlət Pedaqoji institutunu bitirib
  • 2000-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 1969-1971 «Şirvanşahlar sarayı kompleksi» Dövlət Qoruq Tarix Memarlıq Muzeyi
  • 1977-ci ildən Mülki hüquq kafedrasında işləyir

TƏDQIQAT SAHƏSI

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. «Некоторые вопросы договора имущественного найма». Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcimüəsi 6-cı buraxılış,Bakı,2003,s.126-130
2.Yaşayış sahəsi kirayəçisinin ailə üzvlərinin hüquqları. Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. 9 aprel,2008-ci il, s.244-246

3. 2012-ci ilin dekabr ayının 13-14-dü BDU-da Hüquq fakültəsi, AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvvəkkili (Ombudstman) Aparatının birgə təşkil etdiyi  İnsan Hüquqları gününə  həsr edilmiş «Qloballaşma dövründə insan hüquqları və mili hüquq sistemləri» mövzusunda keçirilən Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Mülki hüquqi müddətlərin hesablanmasının bəzi problemləri . Bakı, 2013, s.726