“Beynəlxalq cinayət məhkəmələri və tribunallarında Müdafiəçilər Şurasının vəziyyəti” adlı konfransda Hüquq fakültəsinin müəllimi iştirak etdi

05/12/2015

5 dekabr 2015-ci ildə Haaqa şəhərində Keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalı yanında Fəaliyyət göstərən və Beynəlxalq cinayət tribunalları üzrə Mexanizm qarşısında müdafiəni təmsil edən Müdafiəçilər Şurasının “Beynəlxalq cinayət məhkəmələri və tribunallarında Müdafiəçilər Şurasının vəziyyəti” mövzusunda İllik Konfransı keçirilmişdir. Konfransda Hüquq fakültəsinin Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüquq kafedrasının müəllimi Elnur Aslanov iştirak etmişdir.

Bookmark and Share