Beynəlxalq hüquq ixtisaslaşması üzrə təhsil almış magistr tələbələr magistr dissertasiyalarını müdafiə etdilər

24/02/2015

Bu gün "Beynəlxalq hüquq" ixtisaslaşması üzrə təhsil almış qiyabi şöbə magistr tələbələri İxtisaslaşdırılmış Şura qarşısında magistr dissertasiyalarını müdafiə etdilər. "Beynəlxalq hüquq" ixtisaslaşması üzrə İxtisaslaşdırılmış Şuranın sədri Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevdir. Cənab Abdullayev magistrantların dissertasiya işlərini yüksək qiymətləndirərək onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı.Bookmark and Share