“Hüquq elminin müasir problemləri” mövzusunda 2-ci Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans

26/04/2010

Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri” mövzusunda 2-ci Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans 29-30 aprel 2010-cu il tarixlərində keçiriləcəkdir.


Təqvim

Konfrans materialının tam mətnin ən son göndərilmə tarixi: 25.03.2010
Qəbul edilən mətnlər barədə məlumatın verilmə tarixi: 31.03.2010
Konfrans tarixi: 29.04.2010 – 30.04.2010


Konfransın məqsədi

Dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası demokratik hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində çox mühüm addımlar atdı, dövlətin və cəmiyyətin təşkilinin demokratik prinsiplərini, insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı ümumbəşəri dəyərləri təsbit edən ilk milli Konstitusiyasını qəbul etdi və  Konstitusion prinsiplərə müvafiq olaraq respublikada fundamental məhkəmə hüquq islahatları həyata keçirildi. Yeni Konstitusion prinsiplər əsasında müasir dövrün tələblərinə cavab verən hüquq və qanunvericilik sistemi formalaşdırıldı. Bu dövr ərzində Azərbaycan Respublikası bir çox beynəlxalq təşkilatlara üzv oldu və çoxsaylı beynəlxalq hüquqi aktlara qoşuldu. Müasir elmi-texniki tərəqqi, sürətli inteqrasiya və qloballaşma prosesi cəmiyyətin özünün sürətli inkişafını şərtləndirir və nəticə etibarilə mövcud qanunvericiliyin də mütəmadi yenilənməsini və təkmilləşdirilməsini zəruri edir. Bəzən qanunvericilik sistemində yaranan boşluqlar ciddi hüquqi problemlərin yaranması ilə müşayət olunur.

Konfransın da əsas məqsədi qeyd olunan boşluqların aradan qaldırılması və hüquqi problemlərin həlli üçün irəli sürülən elmi-praktik təklifləri ümumiləşdirmək, elmi-texniki tərəqqi və işgüzar həyatın inkişafı nəticəsində hüquq sistemində meydana gələn müasir hüquqi problemlərin həlli yollarını müəyyən etmək və inkişaf etmiş demokratik dövlətlərin bu sahədəki qabaqcıl təcbürəsini Azərbaycana gətirməkdir.

Təşkilat Komitəsi

Akademik Abel MƏHƏRRƏMOV

Prof. Dr. Ahmet SANIÇ

Prof. Vüsət ƏFƏNDİYEV

 

Prof. İsmayıl ƏLİYEV

 

Prof. Firudin SƏMƏNDƏROV

 

Prof. Məhəmməd İMANLI

Prof.. Elmira SÜLEYMANOVA

 

Prof. Fərhad ABDULLAYEV

 

Dos. Anar MƏHƏRRƏMOV

 

 

Prof. İradə HÜSEYNOVA

 

Prof. Fuad Cavadov

 

Prof. Mahir ƏHMƏDOV

 

 

Prof. Ibrahim QULIYEV

Mahir TAĞİYEV

AMEA-nın müxbir üzvü,

prof. Məsumə MƏLIKOVA

Prof.. Ziyafət ƏSGƏROV

Prof. Alış QASIMOV

Prof. Kamil SƏLİMOV

Dos. Firuzə ABBASOVA

Dos. Raisə DÜNYAMALIYEVA

Prof. Elşad ABDULLAYEV

Prof. İradə ƏLİYEVA

Prof. Samir VƏLIYEV

Gülheyran RƏHİMOVA

Dos. İbrahim VƏLIYEV

Elşad NƏSİROV

Dos. Bəxşeyiş ƏSGƏROV

Prof. Niftali QOCAYEV

Dr. Murat ERGUVAN

Dr. Ahmet ÖKSÜZ

Dr. Reha YILMAZ

Dr. Fərhad MEHDİYEV

Dr. Sərvər SÜLEYMANOV

Dr. Mübariz YOLÇİYEV

Dr. Rövşən İBRAHİMOV

Dr. Ceyhun MAHMUDOV

- Bakı Dövlət Universitetinin rektoru

- Qafqaz Universitetinin rektoru

- Bakı Dövlət Universitetinin Tədris işləri üzrə

prorektoru

- Bakı Dövlət Universitetinin Elmi işlər üzrə

prorektoru

- Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsinin

dekan əvəzi

- Bakı Dövlət Universiteti

- Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları

üzrə Müvəkkili

- Azərbaycan Respublikası Konstitusiya

Məhkəməsinin Sədri

- Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər

Nazirliyi Beynəlxalq hüquq və müqavilələr

idarəsinin rəis müavini

- Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin

müavini

- Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi,

Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin rəisi

- Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər

Nazirliyi Polis Akademiyasının tədris işləri

üzrə prorektoru

- Milli Aviasiya Akademiyası

- Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu

 

- Bakı Dövlət Universiteti

- Bakı Dövlət Universiteti

- Bakı Dövlət Universiteti

- Bakı Dövlət Universiteti

- Bakı Dövlət Universiteti

- Bakı Dövlət Universiteti

- Bakı Dövlət Universiteti

- Bakı Dövlət Universiteti

- Odlar Yurdu Universiteti

- Bakı Dövlət Universiteti

- Bakı Dövlət Universiteti

- Bakı Dövlət Universiteti

- Bakı Dövlət Universiteti

- Qafqaz Universiteti

- Qafqaz Universiteti

- Qafqaz Universiteti

- Qafqaz Universiteti

- Qafqaz Universiteti

- Qafqaz Universiteti

- Qafqaz Universiteti

- Qafqaz Universiteti

- Qafqaz Universiteti

- həmsədr

- həmsədr

- müavin

 

- müavin

 

- müavin

 

- məsul katib

- üzv

 

- üzv

 

- üzv

 

 

- üzv

 

- üzv

 

- üzv

 

 

- üzv

- üzv

 

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

- üzv

 

Mövzular

1. Ümumi Hüququn Aktual Problemləri:
- Konstitusiya Hüququnun Aktual Problemləri
- İnzibati İdarəetmə Hüququnun Aktual Problemləri
- Cinayət Hüququ və Kriminologiyanın Aktual Problemləri
- Cinayət Prosessual Hüququnun Aktual Problemləri
- Kriminalistika, məhkəmə ekspertizası və əməliyyat axtarış fəaliyyətinin Aktual Problemləri

2. Xüsusi Hüququn Aktual Problemləri:
- Mülki Hüququnun Aktual Problemləri
- Sahibkarlıq Hüququnun Aktual Problemləri
- Vərəsəlik Hüququnun Aktual Problemləri
- Mülki Prosessual Hüququnun Aktual Problemləri
- Əmək və sosial təminat Hüququnun Aktual Problemlər
- Məhkəmə Qərarlarının İcrası və İflas Hüququnun Aktual Problemləri

3. Müasir Dövrdə Hüquqi Təhsilin Aktual Problemləri


Yazı qaydaları

1. Məqalədə onun adı, müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi (varsa), iş yeri və vəzifəsi, ünvanı göstərilməlidir.

2. Məqalənin həcmi 10 (A4),  xülasələr  isə 2 səhifədən çox olmamalıdır. Məqalə və xülasələr 14-lük punto ilə  Times New Roman (və ya Arial) şriftlərində yazılmalı, səhifələr kənarlardan  və yuxarıdan 25 mm, aşağıdan ise 20 mm boş  buraxılmalıdır. Məqalələrə İngilis dilində  ayrıca qısa xülasə də əlavə edilməlidir. Məqalələr elektron formatda (e-mail, cd və ya disket) təqdim edilməlidir.

3. Hər iştirakçı ən çox 2 (iki) məqalə təqdim edə bilər. Məqalələrdə yenilik, elmi səmərəlilik və problemin həllinə kömək edəcək  faydalı  təkliflər olmalıdır.

4. Məqalələr Azərbaycan, Türk, İngilis və Rus dillərində  ola  bilər.

5. Qəbul edilməyən məqalələr geriyə qaytarılmır.

6. Konfransda məruzə edələn məqlələr yekun ilcasda Elmi Şura  tərəfindən dəyərləndiriləcək.

QEYD: Konfransda iştirak etmək istəyənlər əlavədəki blankı dolduraraq müraciət etməlidirlər.


Müraciət forması


Əlaqə

Bakı Dövlət Universiteti 
 Dr. Elşad NƏSİROV
[email protected]
 Dos.Dr. Baxşeyiş ƏSGƏROV
[email protected]
 Dos.Dr. Cabir QULİYEV 
[email protected]
 Ünvan

Bakı Dövlət Universiteti

Z.Xəlilov 23, Bakı, AZƏRBAYCAN
Tel: (+99412) 4303245 / 4390858
Faks: (+99412) 5983376 / 5101341

E.Mail: [email protected]

web: www.bsu.az

 


Qafqaz Universiteti 
 Dr. Mübariz Yolçiyev 
[email protected]
 Dr. Sərvər Süleymanlı
[email protected]
 Dr. Ferhad Mehdiyev
[email protected]
 Müəllim. İsmayıl İsmayılı
[email protected]

Hafiz Atakişiyev

[email protected]

Ünvan

Xırdalan, Bakı, AZƏRBAYCAN
Tel: (+99412) 4482862/66
Faks: (+99412) 4482861/67

E.Mail: [email protected]

web: www.qafqaz.edu.az,

Bookmark and Share