Kriminalistika üzrə tədris filmləri hazırlanıb

11/03/2016

Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrasının müəllimi h.ü.f.d., dos. Rəna Quliyeva silsilə tədris filmləri hazırlamışdır. Filmlər daktiloskopiyanın tarixinə və insanın ayaq izlərinin tarixi əhəmiyyəti kimi müxtəlif mövzuları əhatə edir.

Linkləri Sizə təqdim edirik: https://www.youtube.com/watch?v=1iNGGFa7D1k

https://www.youtube.com/watch?v=GuxUUPmjJ5U

https://www.youtube.com/watch?v=mXXsf-F70xk

https://www.youtube.com/watch?v=zVtmCc3frr8

Bookmark and Share