Cavid Mirhəsən oğlu Hacıyev


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi, Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasının müəllimi

 

İş telefonu: +99412 539 10 05

E-mail: [email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1981-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub;
 • 1997-ci ildə Bakı şəhəri 245 nömrəli orta məktəbini bitirib;
 • 1997-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsində Beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil alıb;
 • 2001-2003-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsində Beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə magistratura pilləsində təhsil alıb;
 • 2004-2007-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsində Beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə aspiranturada təhsil alıb;
 • 2005-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının müəllimi;
 • 2007-ci ildən Rusiya Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyasının üzvüdür;
 • 2009-ci ildə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müdafiə etmişdir;
 • 2009-cu ildən Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasının müəllimidir;
 • 2010-cu ildə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır;
 • Evlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 

1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsinə daxil olmuş və 2001-ci ildə Beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə bakalavr təhsil pilləsini, 2003-cü ildə isə Beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə magistratura təhsil pilləsini fərlqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2004-2007-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsində Beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə aspiranturada təhsil almışdır. 2009-ci ildə “Xəzər regionunda geosiyasi proseslərin tənzimlənməsinin beynəlxalq hüquqi problemləri” mövzusunda hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2010-cu ildə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının müəllimi;
 • 2009-h/h - Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasının müəllimi.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “Geosiyasət”, “Beynəlxalq təşkilatlar hüququ”, “İnsan hüquqlarının beynəlxalq müdafiəsi”, “Avropa hüququ”, “Beynəlxalq xüsusi hüquq”, “Xarici ölkələrin konstitusiya hüququ”, “Xarici ölkələrin siyasi sistemləri”.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

 • 2006-2007-ci illərdə Azərbaycan, Rusiya, Türkiyədə bir sıra konfrans və seminarlarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

1. The occupying policy of the Armenian Republic and the problems of regional security. / Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2018, 152 s.;

2. Международно-правовые проблемы безопасности Каспийского региона. / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik jurnal), №3 (39), Bakı, 2014, s. 39-44;

3. Geosiyasət və insan hüquqları. / BDU-nun, Hüquq fakültəsində 13-14 dekabr 2012-ci ildə keçirilmiş 10 dekabr Beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş “Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri” adlı beynəlxalq elmi-praktik konfransının materialları, I-ci cild, Bakı, 2013, s. 409-411;

4. Xəzər regionunun geosiyasi problemlərinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi. / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik jurnal), №4 (36), Bakı, 2013, s. 17-26;

5. Territorial integrity of Azerbaijan: international law and national experience. / Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2012, 260 s.;

6. The principle of self determination in practice of Armenian separatists and international law. /  Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2011, 288 s.;

7. Occupation of Azerbaijan territories by Armenia and humanrights problems. / Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2010, 296 s.;

8. Xəzər dənizi hövzəsində beynəlxalq təhlükəsizliyin hüquqi problemləri. / BDU-da 09.12.2010-cu il tarixdə keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2010, s. 119-124;

9. Qanunun aliliyi və insan hüquqlarının müdafiəsi mexanizmləri. / Bakı, Azərnəşr, 2009, 416 s.;

10. Безопасность и стабильность Каспийского региона: политико-правовой аспект. Журнал «Науковий вiсник» (економiка, право), №1 (40), Iрпiнь, Украина, 2008, s. 286-291;

11. Международно-правовые принципы и нормы, регулирующие геополитические процессы в регионе и акватории Каспийского моря. / Казахстанский ежегодник международного права: 2007, Выпуск 2, Алматы, Казахстан, 2008, s. 86-105;

12. Xəzər regionu geosiyasətinin tərkib hissələrinin beynəlxalq hüquqla nisbət problemi. / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik jurnal), №1-2 (13-14), Bakı, 2008, s. 211-215;

13. Международная экологическая безопасность каспийского региона. / Журнал «Чорноморська безпека», №-1 (7), Севастополь, Украина, 2008, s. 73-79;

14. The geopolitics of the Caspian region. / Nəqliyyat hüququ (elmi-nəzəri, təcrübü jurnal),№2 (11), Bakı, 2007, s. 63-75;

15. Эволюция права международной безопасности. / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik jurnal), №2 (10), Bakı, 2007, s. 224-239;

16. Каспийский регион: международно-правовое и геополитическое измерение проблем. /  Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik jurnal), №4 (08), Bakı, 2006, s. 163-168;

17. Геополитические процессы вокруг Каспийского моря и проблемы регионального правопорядка. / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik jurnal), №4 (08), №3 (07), Bakı, 2006, s. 138-143;

18. Правовые основы системы коллективной безопасности. / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik jurnal), №1 (05), Bakı, 2006, s. 197-200;

19. Caspian geopolitics in the world (problems, law and policy). / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik jurnal), №4 (04), Bakı, 2005, s. 164-169;

20. About human rights and their connection with politics and morals. / Elmi axtarışlar, XV toplu, Bakı, AMEA, 2005, s. 706-708;

21. Анализ двойного (множественного) гражданства и безгражданства. / Elmi məqalələr məcmuəsi, 34-cü buraxılış, Bakı, AMEA, 2003, s. 327-336;

22. Способы приобретения и утраты гражданства. / Elmi məqalələr məcmuəsi, 5-ci buraxılış, Bakı, AMEA, 2003, s. 148-152;

23. О правопреемстве государств. / Elmi axtarışlar, VIII toplu, Bakı, AMEA,  2002, s. 51-53.