Əlizadə Qurbanəli oğlu Məmmədov

 

Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasının müdiri

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İş telefonu: +(994) 12 439 10 05

Mobil: 050 (070) 312 33 81

e-mail: elizade.memmedov@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1972-cı il yanvar 09-da Şamaxı rayonunda anadan olub
 • 1979-1989-ci illərdə orta mək­təbdə oxuyub.
 • 1989-1994-cü illərdə BDU-nun hüquq fakultəsində təhsil alıb
 • 1996-cı ildən BDU-da müəllim vəzifəsində işləyir.
 • 2013-cü ildən BDU nəzdindəki FD.02.013 Dissertasiya Şurasının elmi katibidir.
 • 2015-ci ildən “Nəqliyyat hüququ” elmi-nəzəri təcrübi jurnalın məsul katibidir.
 • AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitunun Elmi Şurasının üzvüdür.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1989-1994, tələbə, hüquq fakultəsi, BDU.
 • 1997, dissertantura, hüquq fakültəsi, BDU.
 • 2005, «Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq xüsusi  hüquq qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq» mövzusunda namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib.
 • 2006, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb
 • 2009, dosent elmi adını alıb

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1994-1996, müəllim, Beynəlxalq hüquq kafedrası, Ali Diplomatiya Kolleci.
 • 1996, müəllim, Beynəlxalq hüquq və xarici olkələrin dövlət hüququ kafedrası, BDU.
 • 2006, müəllim, Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrası, BDU.
 • 2009 dosent, Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrası, BDU.
 • 2011, müdir əvəzi, Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrası, BDU.
 • 2015, müdir, Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrası, BDU.

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Beynəlxalq xüsusi hüquq.
 • Apardığı dərslər: Beynəlxalq xüsusi hüquq, Beynəlxalq xüsusi hüququn actual problemləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1999, Nitsa, Fransa, Beynəlxalq hüquq, Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət üzrə Aİ çərcivəsində xüsusi proqram.
 • 1999, BDU-nun 80 illiyinə dair elmi praktiki konfrans.
 • 2000, Bakı, Azərbaycan; Aspirantlarin və gənc tədqiqatçılarinin 6-cı Respublika elmi konfransı.
 • 2001, Bakı, Azərbaycan; Aspirantlarin və gənc tədqiqatçılarinin 7-cı Respublika elmi konfransı.
 • 2006, Bakı, Azərbaycan, Beynəlxalq humanitar hüquq üzrə beynəlxalq konfrans
 • 2016, İstanbul, Türkiyə, Uluslararası Hüquq Konqresi

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • 2004, Azərbaycan Respublikasının “Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında” Qanunu və kollizion tənzimetmənin inkişaf meylləri.
 • 2004, Beynəlxalq xüsusi hüquqda və beynəlxalq ümumi hüquqda tənzimetmə obyekti.
 • 2004, Beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsipləri Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq xüsusi hüquq qanunvericiliyinin hüquqi əsası kimi.
 • 2004, Beynəlxalq adətlər və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq xüsusi hüquq  ганунверижилийи.
 • 2004, Beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsipləri Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq xüsusi hüquq qanunvericiliyinin hüquqi əsası kimi.
 • 2005, Müqayisəli hüquq beynəlxalq xüsusi hüququn metodoloji əsası kimi.
 • 2008, Beynəlxalq  ümumi hüquq və beynəlxalq xüsusi hüququn tənzimetmə metodları.
 • 2008, Beynəlxalq ümumi hüquqda və beynəlxalq xüsusi hüquqda tənzimetmə metodu
 • 2009, Müəlliflik hüququnun beynəlxalq xüsusi-hüquqi tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri
 • 2009,  Beynəlxalq müqavilə  beynəlxalq xüsusi hüququn mənbəyi kimi: doktrinal yanaşmalar və AR qanunvericiliyi
 • 2010, Beynəlxalq xarakterli vərəsəlik münasibətlərinin beynəlxalq xüsusi-hüquqi tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri
 • 2012, Beynəlxalq xüsusi hüquq sahəsində AR qanunvericiliyinin inkişaf xüsusiyyətləri
 • 2013, Azərvaycan Respublikasının hüquqi sistemində    ümumi qayda problemi və insan hüquqları
 • 2015, Beynəlxalq xüsusi hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsində milli hüquq sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin formaları
 • 2015, Legal Status of Foreign Nationals in Iran and International Law (International Journal of Review in Life Sciences)
 • 2016, Milletlerarası Ticari Tahkim tecrübəsində uyğulanan hukuk
 • 2017,  Ailə-nikah münasibətlərinin beynəlxalq xüsusi hüquqi tənzimlənməsində ümumi qayda haqqında qeyd-şərtin tətbiq şərtləri
 • 2018, Ümumi qayda haqqında qeyd-şərtin əsas xüsusiyyətləri

KITABLAR

 • Avropa hüququ. Dərslik.Bak, Günəş-B nəşriyyatı, 2015, 765 s. (həmmüəllif).