İsfəndiyar Bəhlul oğlu Ağayev

Dos. İsfəndiyar Bəhlul oğlu Ağayev                                                                                                           

 

✯ Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində “Cinayət hüququ. Ümumi hissə”, “Cinayət hüququ. Xüsusi hissə” və “Cəza-icra hüququ” fənnləri üzrə mühazirəçi,

 

Mobil telefonu:   +(994) 50 210 08 80

İş telefonu:           +(994) 12 538 72 65

Şəxsi saytı:            www.agayev.az

E-mail:                    [email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 

✯ 9 iyun 1973-cü il tarixdə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

✯ Azərbaycanlıdır.

✯ 1980–1990-cı illərdə Bakı şəhəri Məmməd Rahim adına 7 saylı orta məktəbdə təhsil alaraq, həmin məktəbi qızıl medalla bitirmişdir.

✯ 1990–1995-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər” fakültəsində təhsil alaraq, həmin fakültəni “Beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssis” və “İngilis dili üzrə tərcüməçi-referent” ixtisasları ilə bitirmişdir..

✯ 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Beynəlxalq əlaqələr idarəsində tərcüməçi işləmişdir.

✯ 1996–2000-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və hüquq institutunda “Cinayət hüququ” ixtisası üzrə aspirant olmuşdur.

✯ 1998–2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Konstitusiya hüququ məsələləri şöbəsində böyük məsləhətçi vəzifəsində çalışmışdır.

✯ 2000–2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Cinayət hüququ kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

✯ 2002–2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Təlim Tədris Mərkəzində xidmətdə olaraq, hərbi təhsil və zabit rütbəsi almışdır.

✯ 2003-cü ildən hal-hazıradək Bakı Dövlət Universitetinin “Cinayət hüququ və kriminologiya” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

✯ Ailəlidir, üç övladı var.

 

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ADLARI

 

✯ 2000-ci ildə “Residiv cinayətlərə görə məsuliyyət barəsində cinayət-hüquq normalarının təkmilləşdirilməsi problemləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasında müdafiə etmişdir.

✯ 2003-cü ildə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

 

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 

✯ Azərbaycan Respublikasının Cinayət hüququ. Ümumi hissə (ingilis dilində)

✯ Azərbaycan Respublikasının Cinayət hüququ. Xüsusi hissə (Azərbaycan və ingilis dillərində)

✯ Azərbaycan Respublikasının Cəza-icra hüququ (ingilis və rus dillərində)

 

TƏDQİQAT SAHƏLƏRİ

 

✯ Azərbaycan Respublikası cinayət və cəza-icra qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi problemləri

✯ Rusiya Federasiyası cinayət və cəza-icra qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi problemləri

✯ Cinayət tərkibinin tətbiqi problemləri

✯ Cinayətlər çoxluğunun tövsifi problemləri

✯ Xarici dövlətlərin cinayət qanunvericiliyi

✯ Müqayisəli cinayət hüququ

✯ Xarici dövlətlərin penitensiar qanunvericiliyi

✯ Müqayisəli penitensiar hüququ

 

MÜHÜM NAİLİYYƏTLƏRİ

 

✯ Üç dildə: Azərbaycan, rus və ingilis dillərində mühazirə və seminar məşğələləri keçirir.

✯ Cinayət hüququnun və Cəza-icra hüququnun müxtəlif problemləri ilə bağlı, ümumi həcmi 500 çap vərəqi (6661 səhifə) olan 17 kitabın — 2 dərslik-monografiyanın, 6 monografiyanın, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə yazılan 7 dərsliyin və 2 dərs vəsaitinin, habelə 100-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.

✯ Azərbaycan bölməsi üzrə: “Azərbaycan Respublikasının Cinayət hüququ (Ümumi və Xüsusi hissələr)”, “Azərbaycan Respublikasının Cəza-icra hüququ. Ümumi hissə”, “Azərbaycan Respublikasının Cəza-icra hüququ. Xüsusi hissə”, rus bölməsi üzrə: “Уголовное право Азербайджанской Республики (Общая и Особенная части)”, “Уголовно-исполнительное право Азербайджанской Республики”, ingilis bölməsi üzrə: “Criminal law. The General part” adlı dərsliklərin müəllifidir.

✯ İ.B.Ağayev 2015-ci ildə  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə ali məktəblər üçün dərslik kimi təsdiq olunmuş, Almaniyanın Leypsiq Universitetinin nəşriyyatında çap edilmiş  “Criminal Law. The General Part” (Cinayət hüququ. Ümumi Hissə) adlı kitabın müəllifidir.

✯ İ.B. Ağayevin Almaniyanın Leypsiq Universitetinin nəşriyyatlarında  875 səhifəlik “Russian Criminal law”  və “Russian Penitentiary law”   adlı kitabları ingilis dilində çap edilmişdir.

 

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

✯ 2018 — Moskva: “Cinayət hüququ konqresi”

✯ 2018 — Utrext: “Avropa İttifaqında məhkumların ekstradisiyası”

✯ 2017 — Moskva: “Cinayət hüququnun XXI əsrdə inkişaf strategiyaları”

✯ 2017 — Saloniki: “İnsan alveri və seksual zorakılığa qarşı mübarizə”

✯ 2017 — Sürix: “Anti-Korrupsiya”

✯ 2017 — Lissabon: “Transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizə”

✯ 2017 — Milan: “Anti-Korrupsiya”

✯ 2016 — Brüssel: “Avropa Cinayət hüququnun zəruri balansları”

✯ 2016 — Münhen: “Siyasətçilərin cinayət məsuliyyəti”

✯ 2016 — Oslo: “Anti-Korrupsiya”

✯ 2016 — Strasburq: “Həbsdə saxlama ilə bağlı şəraitin yaxşılaşdırılmasında Strasburq məhkəməsinin və milli məhkəmələrin rolu”

✯ 2016 — Frankfurt: “Anti-Korrupsiya”

✯ 2015 — Kopenhagen: “Avropa cinayət hüququ və ədalət mühakiməsi: perspektivlər və problemlər”

✯ 2015 — London: “Anti-Korrupsiya”

✯ 2015 — Berlin: “Transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizə”

✯ 2014 — Lüksemburq: “Avropada iqtisadi və maliyyə sahəsində törədilən cinayətlərə qarşı mübarizə”

✯ 2013 — Frankfurt: “Cinayət hüququ ilə inzibati hüququn sərhədləri problemləri”

✯ 2012 — Brüssel: “Ədalət mühakiməsində və polisdə cinayət törədilməsi ilə əlaqədar məlumatların istifadəsi”

✯ 2011 — Brüssel: “Avropa İttifaqında terrorizmə qarşı mübarizənin milli qanunvericiliklərə təsiri”

✯ 2010 — Paris: “Transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizə”

✯ 2009 — Vyana: “İnsan hüquqları konqresi”

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

A) Dərslikləri:

 

✯ Russian Penitentiary law. Almaniya: “Leypsiq Universitetinin nəşriyyatı”, 2018. 33 ç/v (380 səh.).

✯ Azərbaycan Respublikasının Cinayət hüququ. Xüsusi hissə. Bаkı: “Nurlar” nəşriyyatı, 2018. 31 ç/v (488 səh.).

✯ Russian Criminal law. Almaniya: “Leypsiq Universitetinin nəşriyyatı”, 2017. 76 ç/v (875 səh.).

✯ Criminal law. The General part. Almaniya: “Leypsiq Universitetinin nəşriyyatı”, 2015. 32 ç/v (360 səh.).

✯ Azərbaycan Respublikasının Cəza-icra hüququ. Xüsusi hissə. Bаkı: “Nurlar” nəşriyyatı, 2011. 30 ç/v (472 səh.).

✯ Azərbaycan Respublikasının Cinayət hüququ. Ümumi və Xüsusi hissələr. Bаkı: “Nurlar” nəşriyyatı, 2010. 68 ç/v (832 səh.).

✯ Уголовное право Азербайджанской Республики (Rusiya Federasiyasının əməkdar elm xadimi, akademik V.P.Revinlə birgə). Мoskva, “Юристъ” nəşriyyatı, 2009. 56 ç/v (684 səh.).

✯ Уголовно-исполнительное право Азербайджанской Республики. Мoskva, “Юристъ” nəşriyyatı, 2008. 28 ç/v (463 səh.).

✯ Azərbaycan Respublikasının Cəza-icra hüququ. Ümumi hissə. Bаkı: “Təhsil” nəşriyyatı, 2007. 23 ç/v (360 səh.).

 

B) Dərs vəsaitləri:

 

✯ Состав преступления: понятие, элементы, значение. Мoskva, “Юристъ” nəşriyyatı, 2008. 21 ç/v  (335 səh.).

✯ Cinayət tərkibi. Bаkı: “Təhsil” nəşriyyatı, 2005. 31 ç/v (496 səh.).

 

C) Monoqrafiyaları:

 

✯ Русское Пенитенциарное право. Almaniya: “Leypsiq Universitetinin nəşriyyatı”, 2018. 9 ç/v (88 səh.)

✯ Русское Уголовное право. Almaniya: “Leypsiq Universitetinin nəşriyyatı”, 2017. 9 ç/v (88 səh.)

✯ Problems of multiplicity of crimes in the criminal legislations of the Russian Federation and the Azerbaijan Republic. Almaniya: “Leypsiq Universitetinin nəşriyyatı”, 2016. 22 ç/v (272 səh.).

✯ Проблема повторности в уголовном праве. Мoskva, “Юристъ” nəşriyyatı, 2004. 10 ç/v (160 səh.).

✯ Совокупность преступлений: понятие, виды, наказуемость. Мoskva, “Проспект” nəşriyyatı, 2003. 13 ç/v (200 səh.).

✯ Рецидив в системе множественности преступлений. Мoskva, “Юристъ” nəşriyyatı, 2002. 7 ç/v (108 səh.).

 

D) Məgalələri:

 

✯ Crimes encroaching on the authority of government and inviolability of the State Border of the Russian Federation // “Пробелы в Российском законодательстве” hüquq jurnalı. Мoskva, 2017, № 1, səh. 252–259.

✯ Criminalization of acts infringing the established order for implementation of business activity under modern conditions // “Проблемы экономики и юридической практики” iqtisadi-hüquqi jurnal. Мoskva, 2017, № 1, səh. 149–154.

✯ Confiscation of property under Russian criminal legislation // “Пробелы в Российском законодательстве” hüquq jurnalı. Мoskva, 2016, № 8, səh. 438–441.

✯ Encroachments on the established order for foreign economic activity // “Бизнес в законе” iqtisadi-hüquqi jurnal. Мoskva, 2016, № 1, səh. 370–373.

✯ Fighting bribery in the Azerbaijan Republic. London: “Financial Regulation International” iqtisadi-hüquqi jurnal. Sentyabr, 2015, səh. 3–17.

✯ Subject of crime and its obligatory features // “Qanun” hüquq jurnalı. Bakı, 2015, № 9, səh. 47–53.

✯ Motive and purpose of crime // “Qanun” hüquq jurnalı. Bakı, 2015, № 8, səh. 46–51.

✯ Importance of the objective aspect of crime // “Qanun” hüquq jurnalı. Bakı, 2015, № 7, səh. 74–79.

✯ Mistake in criminal law // “Qanun” hüquq jurnalı. Bakı, 2015, № 6, səh. 67–73.

✯ The problem of insanity in criminal law // Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Hüquq Elminin və Təhsilinin İnkişafında Rolu” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın Materialları. Bakı, 2015, səh. 141–144.

✯ Stages of committing a crime // “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” elmi-analitik və praktiki jurnal. Bakı, 2015, № 3, səh. 72–78.

✯ Causal link between socially dangerous act and socially dangerous consequences // “Qanun” hüquq jurnalı. Bakı, 2015, № 5, səh. 29–33.

✯ Socially dangerous act // “Qanun” hüquq jurnalı. Bakı, 2015, № 4, səh. 82–87.

✯ Criminal law of the Azerbaijan Republic: its essence, system, tasks, functions and principles // “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” elmi-analitik və praktiki jurnal. Bakı, 2015, № 1, səh. 63–71.

✯ The general concept of corpus delicti // “Qanun” hüquq jurnalı. Bakı, 2015, № 3, səh. 91–99.

✯ The concept of crime // “Qanun” hüquq jurnalı. Bakı, 2015, № 2, səh. 87–94.

✯ A matter of crime and victim of crime // “Azərbaycanda Hüquqi Dövlət Quruculuğunun Aktual Problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Bakı, 2014, səh. 327–330.

✯ The concept and structure of the criminal statute of the Azerbaijan Republic // Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, № 40. Bakı, 2014, səh. 73–79.

✯ Object of a crime // “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” elmi-analitik və praktiki jurnal. Bakı, 2014, № 3, səh. 271–278.

✯ Взаимосвязь уголовно-правового института множественности с множественностью иной отраслевой принадлежности // “Пробелы в Российском законодательстве” hüquq jurnalı. Мoskva, 2010, № 1, səh. 135–141.

✯ Совокупность преступлений, учтенная законодатем по умолчанию // Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq Elminin Müasir Problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Konfransın Materialları. Bakı, 2010, səh. 155–163.

✯ Системные свойства и связи уголовно-правового института множественности // “Черные дыры в Российском законодательстве” hüquq jurnalı. Moskva, 2009, № 6, səh. 88–92.

✯ Реальная совокупность преступлений и предварительная преступная деятельность // “Пробелы в Российском законодательстве” hüquq jurnalı. Мoskva, 2009, № 1, səh. 163–165.

✯ Форма вины как критерий классификации повторности преступлений // “Черные дыры в Российском законодательстве” hüquq jurnalı. Moskva, 2009, № 1, səh. 127–129.

✯ Воздействие обстоятельств, исключающих уголовно-правовые последствия, на множественность преступлений // “Бизнес в законе” hüquq jurnalı. Мoskva, 2009, № 1, səh. 241–245.

✯ Умышленное совершение преступления как обязательный признак опасного и особо опасного рецидива преступлений // “Пробелы в Российском законодательстве” hüquq jurnalı. Мoskva, 2009, № 1, səh. 159–162.

✯ Идеальная совокупность и единичное преступление // “Черные дыры в Российском законодательстве” hüquq jurnalı. Мoskva, 2005, № 1, səh. 111–115.

✯ Юридические признаки повторности преступлений // “Уголовное право” hüquq jurnalı. Moskva, 2005, № 4, səh. 4–7.

✯ Полное либо частичное отбытие назначенного судом наказания за предшествующее преступление — важнейший признак рецидива // “Черные дыры в Российском законодательстве” hüquq jurnalı. Moskva, 2005, № 1, səh. 175–177.

✯ Основания классификации совокупности преступлений // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar institutu. Sosial-siyasi problemlər. 11-ci buraxılış. Bakı, 2004, səh. 73–80.

✯ Некоторые вопросы конкуренции уголовно-правовых норм // “Черные дыры в Российском законодательстве” hüquq jurnalı. Moskva, 2004, № 2, səh. 128–132.

✯ О видах единичных преступлений // “Qanun” hüquq jurnalı. Bakı, 2004, № 4, səh. 59–63.

✯ Вопросы классификации рецидива преступлений // Pedaqoji Universitet xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2004, № 1, səh. 474–485.

✯ Назначение наказания при множественности преступлений, не связанной с предшествующим осуждением виновного // “Черные дыры в Российском законодательстве” hüquq jurnalı. Moskva, 2004, № 1, səh. 82–91.

✯ О случаях совершения лицом нескольких преступлений // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti. “Azərbaycan və Azərbaycanlılar” jurnalı. Bakı, 2004, səh. 105–123.

✯ Судимость как обязательная предпосылка при определении рецидива преступлений // Bакı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. Bakı, 2004, № 1–2, səh. 43–51.

✯ Назначение наказания при рецидиве преступлений // “Черные дыры в Российском законодательстве” hüquq jurnalı. Moskva, 2004, № 1, səh. 91–94.

✯ О понятии идеальной совокупности преступлений // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar institutu. Cəmiyyət. İdeologiya. Təfəkkür (məqalələr toplusu). Bakı, 2004, səh. 184–193.

✯ Обстоятельства, исключающие рецидив преступлений // Pedaqoji Universitet xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2004, № 2, səh. 115–122.

✯ Общие вопросы назначения наказания при множественности преступлений // “Черные дыры в Российском законодательстве” hüquq jurnalı. Moskva, 2004, № 1, səh. 77–82.

✯ Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм, регулирующих ответственность за множественность преступлений // “Закон” hüquq jurnalı. Moskva, 2003, № 10, səh. 54–66.

✯ Повторность неосторожных преступлений в системе множественности преступлений // V.N.Tatişev adına Voljsk Universietinin xəbərləri. Hüquqşünaqslıq seriyası. 13-cü buraxılış. Tolyatti, 2003, səh. 73–85.

✯ О понятии повторности преступлений // Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasının Kirov filialının elmi əsərlər toplusu, № 8. Kirov, 2003, səh. 32–36.

✯ Проблемы регулирования уголовной ответственности за преступления, совершенные в виде промысла // “Черные дыры в Российском законодательстве” hüquq jurnalı. Moskva, 2003, № 2, səh. 373–376.

✯ Разнородность как обязательная предпосылка при определении совокупности преступлений // “Qanun” hüquq jurnalı. Bakı, 2003, № 9, səh. 62–67.

✯ Основания определения опасного рецидива преступлений // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. Bakı, 2003, № 5–6, səh. 243–250.

✯ Понятие совокупности преступлений // “Уголовное право” hüquq jurnalı. Moskva, 2003, № 3, səh. 4–7.

✯ Проблемы борьбы с повторностью умышленных преступлений // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. Bakı, 2003, № 3–4, səh. 262–274.

✯ Юридические признаки реальной совокупности преступлений // Bакı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. Bakı, 2003, № 3–4, səh. 53–66.

✯ Уяснение сущности преступления – важнейший фактор при определении понятия и форм множественности преступлений // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. Bakı, 2003, № 1–2, səh. 256–264.

✯ Вопросы рецидива преступлений в Уголовном кодексе Азербайджанской Республики. Pedaqoji Universitet xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2002, № 4, səh. 257–263.

✯ Вопросы классификации множественности преступлений. Bакı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. Bakı, 2002, № 3–4, səh. 117–124.

✯ Простой рецидив как разновидность рецидива преступлений // Gənc Alimlərin V Respublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı, 2000, səh. 20–24.

✯ Некоторые вопросы наказуемости рецидивистов // Gənc Alimlərin V Respublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı, 2000, səh. 24–28.

✯ О видах рецидива преступлений. Aspirantların və Gənc Tədqiqatçıların Respublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı, 1999, səh. 51–53.

✯ Cinayətlərin residivinin hüquqi əlamətləri // “Hüquqi dövlət və qanun” hüquq jurnalı. Bakı, 1999,
№ 10, səh. 44–50.

✯ Проблема рецидива и совершенствование уголовного законодательства Азербайджанской Республики // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr edilmiş Ümumrespublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı, 1999, səh. 7–9.

✯ Задачи повышения эффективности борьбы с рецидивом преступлений // Pedaqoji Universitet xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 1998, № 1, səh. 209–212.

✯ О формах множественности преступлений // Aspirantların və Gənc Tədqiqatçıların Respublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı, 1998, səh. 106–108.