Fakültənin nəşrləri

1)"Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri" adlı ildə 4 dəfə buraxılışı olan elmi-analitik və praktiki jurnal – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK-ı tərəfindən tövsiyə olunan siyahıya daxildir.

2) “Tələbə Hüquq Jurnalı” – 2015-ci ildən Hüquq fakültəsinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti tərəfindən nəşr olunur, "Hein Online" məlumat bazasına daxildir.

3) İki cilddə gənc alimlərin və magistrantların elmi əsərlərinin illik toplusu (2014, 2015, 2016)