Fakültə Dekanlığı

Hüquq fakültəsinin dekanı: Əliyev Əmir İbrahim oğlu, h.e.d, professor.

Dekanın bakalavr pilləsi üzrə müavini: Quliyev Cabir Məhəmməd oğlu, h.ü.f.d, dos.

Dekanın bakalavr pilləsi üzrə müavini: Vəliyev Toğrul Tofiq oğlu, h.ü.f.d, dos.

Dekanın elmi işlər üzrə müavini: :Səmədova Şəhla Tofiq qızı, h.e.d, prof.

Dekanın qiyabi şöbə üzrə müavini: h.ü.f.d. Həbib Cəfərov, h.ü.f.d.

Dekanın sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə müavini: İbrahimova Aytəkin Nazim q., h.ü.f.d.

Beynəlxalq əlaqələrlə iş üzrə dekan müavini: Gülnaz Rəfail qızı Ələsgərova, h.ü.f.d.