Dekan:

hüquq üzrə elmlər doktoru, professor
Əmir İbrahim oğlu ƏliyevDekan müavinləri:

Bakalavr pilləsi üzrə müavin,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Cabir Məhəmməd oğlu Quliyev


Elmi işlər üzrə müavin,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Toğrul Tofiq oğlu Vəliyev

 

Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə müavin,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Aytəkin Nazim qızı İbrahimova