Dekan:

hüquq üzrə elmlər doktoru, professor
Əmir İbrahim oğlu ƏliyevDekan müavinləri:

Bakalavr pilləsi üzrə müavin,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Cabir Məhəmməd oğlu Quliyev


Bakalavr pilləsi üzrə müavin,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Toğrul Tofiq oğlu Vəliyev


Elmi işlər üzrə müavin,
hüquq üzrə elmlər doktoru, professor

Şəhla Tofiq qızı Səmədova


Qiyabi şöbə üzrə müavin,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Həbib Rəhim oğlu Cəfərov


Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə müavin,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Aytəkin Nazim qızı İbrahimova


Beynəlxalq əlaqələrlə iş üzrə müavin,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Gülnaz Rəfail qızı Ələsgərova