Tədrisi ingliscə aparılan magistratura proqramları

Magistratura ixtisaslaşmaları

Azərbaycan bölməsi:

1)      Dövlət bə hüquq nəzəriyyəsi və tarixi

2)      Dövlət hüququ

3)      Cinayət hüququ, cinayət prosesi və kriminalistika

4)      Mülki və təsərrüfat hüququ

5)      Beynəlxalq hüququ

6)      Transmilli cinayət hüququ

7)      Informasiya hüququ

Rus bölməsi:

1)      Dövlət bə hüquq nəzəriyyəsi və tarixi

2)      Dövlət hüququ

3)      Cinayət hüququ, cinayət prosesi və kriminalistika

4)      Mülki və təsərrüfat hüququ

5)      Beynəlxalq hüququ

İngilis bölməsi:

1) Kommersiya hüququ

2) Avropa hüququ

3) Dəniz və enerji hüququ

4) İnsan hüquqları

5) Transmilli cinayət hüququ

6) Informasiya hüququ

Alman bölməsi:

Avropa hüququ