KAFEDRANIN MÜƏLLİM HEYƏTİ

Səmədova Şəhla Tofiq qızı – h.e.d, professor, kafedra müdiri;

Şəmsizadə Rauf Əhəd oğlu – h.ü.f.d, dosent;

Bayramova Məleykə Nəsib qızı – h.ü.f.d, dosent;

Nəzərova Kəmalə Oqtay qızı – h.ü.f.d, dosent;

Ağayev İsfəndiyar Bəhlul oğlu – h. ü. f. d, dosent;

Rzayeva Səkinəxanım Nəhməd qızı – h.ü.f.d, dosent;

Muradov Elsevər İsmayıl oğlu - h.ü.f.d, dosent;
Cəfərov Həbib Rəhim oğlu - h.ü.f.d, dosent əvəzi;
Quliyev Cabir Məhəmməd oğlu – h.ü.f.d, dosent, 0,5;

Kərimli Adil Qabil oğlu – h.ü.f.d, baş müəllim, 0,5

Aslanov Orxan Rüfət oğlu - h.ü.f.d, dosent əvəzi,  0,5

Musayeva Aynurə Tofiq qızı – h.ü.f.d., müəllim 0,5
Rəhmanova İndira Ənvər qızı – baş laborant