KAFEDRANIN MÜƏLLİM HEYƏTİ

Səməndərov Firudin Yusuf oğlu – h.e.d., professor, kafedra müdiri;

Səmədova Şəhla Tofiq qızı – h.e.d, professor əvəzi;

Şəmsizadə Rauf Əhəd oğlu – h.ü.f.d, dosent;

Bayramova Məleykə Nəsib oğlu – h.ü.f.d, dosent;

Nəzərova Kəmalə Oqtay qızı – h.ü.f.d, dosent;

Ağayev İsfəndiyar Bəhlul oğlu – h. ü. f. d, dosent;

Quliyev Cabir Məhəmməd oğlu – h.ü.f.d, dosent;

Rzayeva Səkinəxanım Nəhməd qızı – h.ü.f.d, dosent əvəzi;

Muradov Elsevər İsmayıl oğlu - h.ü.f.d, dosent əvəzi;

Kərimli Adil Qabil oğlu – h.ü.f.d, müəllim, 0,5

Cəfərov Həbib Rəhim oğluh.ü.f.d, dosent;

Aslanov Orxan Rüfət oğlu - h.ü.f.d, müəllim,  0,5

Rəhmanova İndira Ənvər qızı – baş laborant

Musayeva Aynurə Tofiq qızı – laborant